Win 11 thiếu Bluetotoh

6 Cách khắc phục Bluetooth bị thiếu trên Win 11

Thiếu thiết bị Bluetooth trên Win 11 là lỗi thường gặp và có nhiều nguyên nhân. Đây là 6 giải pháp giúp bạn khắc phục sự cố này.

Tạo user mới trên Win 11

Cách tạo người dùng (user) mới trên Win 11

Tạo user mới trên Win 11 là cực kì đơn giản. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn thêm tài khoản người dùng Win 11 bằng 3 cách khác nhau.

Tạo USB Boot cài Win 11 bằng Rufus

Hướng dẫn tạo USB Boot cài Win 11 bằng Rufus

Hướng dẫn chi tiết cách tạo USB Boot để cài Win 11 bằng phần mềm Rufus giúp bạn có thể tự cài Win 11 tại nhà.

Sử dụng mã PIN trên Win 11

Hướng dẫn sử dụng mã PIN trên Win 11

Hướng dẫn chi tiết cách tạo, thay đổi, xóa và lấy lại mã PIN trên Win 11 giúp bạn sử dụng mã PIN dễ dàng hơn.

Bỏ qua các yêu cầu cài đặt Win 11

Cách loại bỏ các yêu cầu cài đặt Win 11

Hướng dẫn chi tiết cách Bypass – bỏ qua các yêu cầu cài đặt Win 11 khi bạn cài đặt hoặc nâng cấp Win, đảm bảo thành công.

Khóa thư mục trên Win 11

Cách khóa thư mục trên Win 11

Hướng dẫn chi tiết cách khóa một thư mục trên Win 11 bằng 2 cách khác nhau (sử dụng WinRar và 7-Zip) cực kì đơn giản.

Xem địa chỉ IP Win 11

Cách xem địa chỉ IP trên Win 11

Hướng dẫn xem địa chỉ IP trên Win 11 bằng 5 cách khác nhau cực kì đơn giản và chi tiết.

Cách ẩn thanh Taskbar Win 11

Cách ẩn thanh Taskbar trên Win 11

Hướng dẫn chi tiết cách ẩn thanh Taskbar trên Win 11 cực kì đơn giản giúp bạn tăng không gian hiển thị cho màn hình máy tính.

Bật thời tiết trên Win 11

Bật thời tiết trên Win 11

Hướng dẫn bật thời tiết trên Win 11 bằng 2 cách khác nhau và tùy chỉnh để thời tiết hiển thị đúng cách.

Tắt thời tiết Win 11

Tắt thời tiết trên Win 11

Hướng dẫn tắt thời tiết trên Win 11 đơn giản bằng 2 cách khác nhau giúp bạn có nhiều không gian cho Taskbar hơn.