Tất cả các phiên bản Bluetooth

Các phiên bản Bluetooth

Giới thiệu danh sách tất cả các phiên bản Bluetooth từ trước đến nay, tóm tắt thời gian ra mắt và đặc điểm của từng phiên bản.

Hệ điều hành tiếp theo của Microsoft sẽ ra mắt vào năm 2024

Windows 12 khi nào ra mắt?

Windows 12 dự kiến sẽ được ra mắt vào năm 2024. Đây là một phiên bản Windows mới hứa hẹn có sự thay đổi lớn về giao diện và tính năng.