Hệ điều hành tiếp theo của Microsoft sẽ ra mắt vào năm 2024

Windows 12 (2024): Kỷ nguyên mới của năng suất và sáng tạo

Windows 12 theo dự kiến sẽ được ra mắt vào năm 2024. Đây là một phiên bản Windows mới hứa hẹn sẽ là sự thay đổi lớn về giao diện, áp dụng AI