Xoá file và thư mục bằng CMD

CMD hay Command Prompt là một chương trình câu lệnh trên Windows. Chương trình này hỗ trợ người dùng thực hiện mọi thao tác, bao gồm cả việc xóa file và thư mục. Thông thường, chúng ta chỉ nên sử dụng CMD để xóa những file và thư mục cứng đầu—không thể xóa bằng cách thông thường.

Đặc biệt, các câu lệnh CMD tỏ ra rất hiệu quả khi xóa file hàng loạt dựa theo một đặc điểm cụ thể nào đó. Để dễ hiểu hơn, bạn có thể xem các minh họa sau đây.

Ví dụ: Bạn muốn xoá tất cả các file Word có đuôi DOCX, chỉ cần sử dụng lênh sau:

del *.docx

Hoặc để xoá tất cả hình ảnh có định dạng PNG:

del *.png

Trước khi tìm hiểu về các câu lệnh CMD dùng để xoá file và thư mục, bạn nên học cách mở Command Prompt. (Nếu bạn chưa biết).

Cách xoá file bằng CMD

Cú pháp

del [tuỳ_chọn] [/A:thuộc_tính_file] tên_file

Các tuỳ chọn (không bắt buộc):

 • /P – hiển thị cảnh báo (Yes/No) trước khi xoá
 • /Q – ngược lại với /P, xoá file không cần xác nhận
 • /F – xoá file được cài đặt chế độ chỉ đọc (Read-only)
 • /S – xoá tất cả file trong tất cả thư mục con
 • /A – lựa chọn file cần xoá theo thuộc tính
  • R (Read-only) – xoá file có thuộc tính chỉ đọc
  • -R (NOT Read-only) – xoá tất cả trừ những file có thuộc tính chỉ đọc
  • S (System) – xoá file hệ thống
  • -S (NOT System) – xoá tất cả trừ file hệ thống
  • H (Hidden) – xoá file ẩn
  • -H (NOT Hidden) – xoá tất cả trừ file ẩn
  • A (Archive) – xoá file nén (như RAR, ZIP)
  • -A (NOT Archive) – xoá tất cả trừ file nén

Các ví dụ

Ví dụ 1 – Xoá 1 file bằng CMD

Xoá một file có tên là hinh-anh.jpg được lưu tại màn hình Desktop:

Cách 1:

1Nhấp chuột phải vào file và chọn Properties.

Truy cập thuộc tính file

2Sao chép giá trị ở mục Location.

Xem thông tin thuộc tính của file

3Mở Command Prompt.

4Sử dụng lệnh cd để di chuyển đến thư mục chứa file cần xóa. (Chỉ cần gõ cd, sau đó dán đường dẫn file đã sao chép ở bước 2).

Dùng lệnh CD để di chuyển trong CMD

5Sử dụng lệnh xóa: del hinh-anh.jpg và nhấn Enter.

Lệnh CMD để xoá file

Cách 2:

1Giữ phím Shift và nhấn phải chuột vào file.

2Chọn Copy as path.

Copy as path

3Mở Command Prompt.

4Gõ lệnh del và nhấn chuột phải—để dán đường dẫn của file mà chúng ta đã sao chép ở bước 2. Nhấn Enter để xoá.

Sử dụng lệnh CMD để xoá file

Ví dụ 2 – Xoá nhiều file bằng CMD

Tương tự như ở ví dụ 1, tuy nhiên lần này chúng ta sẽ xoá một lần nhiều file (hinh-anh.jpg, hinh-anh-2.jpg, hinh-anh-3.jpg).

Bạn thực hiện tương tự như ví dụ 1, chỉ cần thay thế lệnh xoá ở bước 5 bằng câu lệnh bên dưới:

del "hinh-anh.jpg" "hinh-anh-2.jpg" "hinh-anh-3.jpg"

Nếu bạn muốn hiển thị thêm cảnh báo trước khi xoá thì thêm tuỳ chọn /P vào trước lệnh del như sau:

del /P "hinh-anh.jpg" "hinh-anh-2.jpg" "hinh-anh-3.jpg"

Kết quả như hình bên dưới, bạn chọn Y để xác nhận xoá.

Xoá nhiều file bằng CMD

Ví dụ 3 – Xoá file chế độ Read-only

Nếu bạn sử dụng lệnh del để xoá các file thuộc chế độ Read-only (chỉ đọc), chắc chắn sẽ không thể thực hiện được (xem hình bên dưới).

Không thể xoá file Read only bằng cmd

Do đó, để xoá các file thuộc chế độ Read-only, bạn cần thêm tuỳ chọn /F ngay sau lệnh del.

del /F "hinh-anh.jpg"

Ví dụ 4 – Xoá các file bị ẩn

Hình ảnh dưới gồm 3 file ở Desktop: một file hinh-anh.jpg và 2 file khác được cài ở chế độ ẩn (hinh-an-bi-an.jpg, hinh-an-bi-an-2.jpg).

File ở chế độ ẩn trong Windows

Để xoá 2 file ẩn, bạn sử dụng câu lệnh bên dưới:

del /A:H *

Lưu ý: dấu sao (*) có nghĩa là xoá tất cả các file.

Ví dụ 5 – Xoá tất cả file trong các thư mục con

Đây là phương pháp rất hữu ích nếu bạn muốn xoá tất cả các file nhưng vẫn giữ lại cấu trúc của thư mục.

Để thực hiện ví dụ này, bạn cần tạo các thư mục có cấu trúc như hình dưới:

Xem cấu trúc thư mục trong CMD

Cấu trúc gồm:

 • Thư mục gốc tên là thu-muc
 • Thư mục gốc gồm: một file (file.txt) và một thư mục (thu-muc-2)
 • Thư mục thu-muc-2 gồm: một file (file-2.txt) và một thư mục (thu-muc-3)
 • Thư mục thu-muc-3 gồm: một file (file-3.txt)

Câu lệnh CMD sau sẽ xoá tất cả các file trong thư mục gốc thu-muc, cũng như các file trong các thư mục con—nghĩa là các file file.txt, file-2.txt, file-3.txt đều sẽ bị xoá, chỉ giữ lại các thư mục.

del /S thu-muc

Kết quả như hình bên dưới:

Xoá tất cả file trong thư mục và thư mục con

Cách xoá thư mục bằng CMD

Cú pháp

rmdir tên_thư_mục

Các ví dụ

Xoá thư mục bằng CMD cũng tương tự như xoá file bằng CMD. Đầu tiên bạn phải tìm vị trí của thư mục muốn xoá.

Ví dụ 1 – Xoá thư mục RỖNG

1Nhấn chuột phải vào thư mục muốn xoá và chọn Properties.

Truy cập thuộc tính của thư mục

2Sao chép giá trị Location.

Sao chép vị trí của thư mục

3Mở Command Prompt.

4Dùng lệnh cd để di chuyển đến thư mục muốn xoá.

Dùng lệnh CD để di chuyển thư mục trong CMD

5Sử dụng lệnh xoá thư mục: rmdir thu-muc và nhấn Enter.

Lệnh CMD để xoá thư mục

Ví dụ 2 – Xoá thư mục KHÔNG RỖNG

Để xoá một thư mục chứa file hoặc thư mục con, bạn hãy thêm /S vào sau lệnh rmdir:

rmdir /S thu-muc

Ví dụ 3 – Xoá thư mục không cần xác nhận Yes/No

Để xoá thư mục mà không xuất hiện cảnh báo, bạn hãy thêm /Q vào sau lệnh rmdir:

rmdir /Q /S thu-muc

Tổng kết

Trên đây là phần hướng dẫn chi tiết cách dùng CMD để xoá file và thư mục thông qua các ví dụ cụ thể. Hi vọng những kiến thức này sẽ giúp bạn trong công việc và học tập.

Bài viết liên quan được lựa chọn cẩn thận

Cách đổi tên file và thư mục

Đổi tên file và thư mục

Hướng dẫn cách đổi tên file, thư mục trên Windows …
Cách tạo file trên Win 10, 11

Cách tạo file trên máy tính

Hướng dẫn tạo file trên máy tính (sử dụng Windows) …
Khôi phục file trong Windows

Khôi phục file trên Windows

Hướng dẫn khôi phục file trên Windows bằng 3 cách …
Cách xoá file, xoá thư mục trong Windows

Xoá file và thư mục trên Windows

Mách bạn 3 cách xoá file và thư mục siêu …
Nguyễn Văn Thoại - Kỹ sư công nghệ thông tin với hơn 8+ năm kinh nghiệm. Anh bắt đầu sử dụng máy tính từ năm 2009, tốt nghiệp ngành Tin học ứng dụng năm 2016. Anh yêu thích công nghệ và đã có hơn 100+ bài viết về công nghệ.